1. INTRODUCERE
Eye International se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de persoanele cu care colaborează.

Pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt în siguranță, comunicăm în mod regulat politica de protecție a datelor cu caracter personal precum și instrucțiunile de lucru referitoare la acest aspect, tuturor vizitatorilor Eye International și urmărim aplicarea cu strictețe a măsurilor de protecție a vieții private în cadrul organizației.

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct sau indirect organizației noastre, precum și modul de utilizare a datelor cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor.

Dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, nu sunt acceptabili pentru dvs., aveți posibilitatea de a ne comunica acest lucru și eventual puteți solicita detalii sau explicit, ștergerea datelor dvs., prin trimiterea mesajului la adresa de e-mail office@pizzaayo.ro 

2. INFORMAȚII PERSONALE COLECTATE
Eye International este o organizatie nonguvernamentala de educatie rutiera iar in acest sens colectează și prelucrează date cu caracter personal primite direct de la persoana vizata

Eye International  tratează datele cu caracter personal într-o manieră compatibilă cu cerințele Directivei UE 95/46 și cu cele ale Regulamentului 679/2016.

Eye International   nu solicita și nu prelucrează date cu caracter personal din categoriile speciale ci doar date non-sensibile necesare și relevante pentru furnizarea serviciilor, cu excepția cazului în care este necesar din punct de vedere legal.

Datele considerate sensibile/cu caracter special ar putea fi, dar nu se limitează la, informații referitoare la rasă sau etnie, opinii politice, religie, calitatea de membru al sindicatelor, sănătate, preferințe sexuale sau cazier judiciar.

Datele colectate și prelucrate de noi includ date cu caracter personal, cum ar fi: nume , prenume, adresa de livrare/domiciliu, e-mail, telefon. 

3. UTILIZAREA ȘI COMUNICARE INFORMAȚIILOR PERSONAL

Eye International in scopul furnizării serviciilor poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor săi care asigura un nivel similar de protejare a datelor cu caracter personal, cu cel prezentat în cadrul acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, pe baza acordurilor semnate cu aceștia.

Nu furnizăm informații personale referitoare la clienții noștii cu excepția cazului când aceștia ne-au autorizat, prin acordarea consimțământului explicit, să facem acest lucru.

Moduri în care utilizam și/sau comunicam datele dvs. cu caracter personal :

Eye International poate utiliza informațiile personale colectate pentru furnizarea, facturarea și plata serviciilor prestate, actualizarea datelor, evaluări, răspunsuri la cereri, contacte telefonice, comunicări comerciale;
Informațiile primite de Eye International de la clienții noștri, inclusiv datele de contact, sunt colectate, păstrate și utilizate, la nivelul de protecție necesar.

Informațiile personale colectate de către Eye International sunt utilizate numai în scopurile prezentate.

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

Dreptul de acces – aveți dreptul să solicitați o copie a informațiilor pe care le deținem despre dvs.
Dreptul la rectificare – aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dvs., care sunt inexacte sau incomplete
Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre.
Dreptul la restricționarea prelucrării – dacă există anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea.
Dreptul la portabilitate – aveți dreptul ca datele pe care le deținem să fie transferate unei alte organizații.
Dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct.
Dreptul de a se opune prelucrării automate, inclusiv profilarea – aveți, de asemenea, dreptul de a nu fi supus efectelor juridice ale prelucrării automate sau profilării.
Eye International   la cererea dvs., vă poate confirma daca și ce informații deține despre dvs. precum și modul în care acestea sunt procesate.

În cazul în care Eye International  refuză o cerere a dvs., de exemplu, în baza dreptului de acces, vă vom oferi explicația acestei decizii, pe care la rândul sau aveți dreptul să o contestați în mod legal.

Eye International   nu transfera informațiile dvs. personale unor terțe părți, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Dacă în orice moment decidem să folosim datele personale într-o manieră diferită de cea declarată în momentul în care a fost colectată, vom face acest lucru public, vă vom anunța și vă vom oferi posibilitatea de a alege dacă putem sa folosim sau nu informațiile dvs. în acest mod diferit.

In cazul in care Eye International  este obligat de un act normativ (lege, statut, regulament, decizie) ordonanța sau hotărârea judecătorească să comunice date cu caracter personal, conformarea va fi îndeplinita fără informarea sau acordul persoanei vizate

4. SECURITATEA INFORMAȚIILOR
Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a datelor, implementam masuri de securitate fizică, IT și organizaționale rezonabile si adecvate pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le colectam/stocam/prelucram.

In vederea îmbunătățirii masurilor prezentate in actuala Politica de protecție a datelor cu caracter personal, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele sunt corecte, complete, actuale și relevante pentru utilizarea dorită iar modificările ce vor surveni vor fi descrise in versiunea actualizata.

Eye International   va testa si revizui periodic eficienta masurilor pentru a proteja datele față de riscurile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau ștergere/distrugere fără drept.

Furnizarea de informații personale de către dvs. este în întregime voluntară și aveți dreptul să nu furnizați informații personale.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru accesarea, actualizarea, corectarea sau ștergerea informațiilor personale sau dacă nu mai doriți serviciile noastre, puteți trimite oricând o solicitare in acest sens la adresa de e-mail: office@pizzaayo.ro

5. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Eye International își rezervă dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor cu caracter personal oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative acestea se vor reflecta in timp util in versiunea actualizata a acestui document.

Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai noua versiune a acestui document.

6. DURATA STOCĂRII/PRELUCRĂRII
Durata stocării/prelucrării datelor cu caracter personal este de 1 an de la ultima comanda.

7. CLARIFICĂRI
Pentru orice detalii, întrebări, clarificări, cu privire la informațiile dvs. personale, așteptam solicitările dvs. la adresa de e-mail office@pizzaayo.ro

Data ultimei revizuiri: 1.09.2021